Bas Broekhuizen
foto Joop Luimers, Epe

Openstaan voor elkaar

Gemeenteraadslid Bas Broekhuizen:

Deze raadsperiode is al ruim 2,5 jaar onderweg. Er gebeurt veel in onze gemeente en de wereld om ons heen. Zo heeft de op handen zijnde reconstructie van de Heerderweg (buiten de bebouwde kom) veel emoties losgemaakt. Ook ik heb er slapeloze nachten van gehad. Door de acties van Ons Mooi Epe is het plan bijgesteld, daarmee wil ik ze van harte feliciteren. Als raad konden we helaas geen invloed op het beleid van de provincie uitoefenen.

 

Bovenstaande is een voorbeeld van wat de invloed van de burger kan zijn. Burgerinitiatieven zijn vaak waardevol en kunnen de politiek  helpen goede besluiten te nemen. Luisteren, informatie overwegen en beslissingen (moeten) nemen is  voor de raad belangrijk, helaas is het niet altijd mogelijk om dan  iedereen tevreden te stellen.

 

Denkend aan het motto van het coalitieakkoord ‘Samen zorgen voor elkaar’ kunnen we ook aan de statushouders gastvrijheid bieden. De zorg is in onze gemeente gelukkig goed geregeld. Toch hoop ik  dat we voor de mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten nog meer kunnen doen dan we nu doen.

 

Duurzaam is een bijna platgetreden begrip geworden. Voor mij betekent duurzaam niet alleen zuinig omgaan met energie en het vervangen van fossiele brandstoffen door energieneutrale oplossingen. Het betekent ook bouwen met materialen die een lange levensduur hebben, goed onderwijs, hergebruik van zoveel mogelijk stoffen zodat  restafval beperkt blijft, energie winnen uit zon, wind, water, aardwarmte, biomassa en nog veel meer. Ik wil proberen een zo schoon mogelijke voetafdruk achter te laten voor de generaties na mij.

 

Een duurzame samenleving bereiken we ook door vertrouwen in elkaar te houden. De metafoor van Jan Terlouw is dan een mooi voorbeeld. Het gaat niet om het door hem genoemde touwtje uit de brievenbus, het gaat om je persoonlijke instelling. Word wakker en haal je kop uit het zand als het om duurzaamheid gaat!

Bas Boekhuizen   bjbroekhuizen@epe.nl
Gemeenteraadslid GroenLinks   epe.groenlinks.nl

De gemeenteraad vertegenwoordigt u in het bestuur van de gemeente Epe. Meer weten over de gemeenteraad? Kijk dan op www.epe.nl.